Latest News

ದೀಪಕ್‌ರಾವ್‌ನ್ ಸುಪಾರಿ ಕೊರ್ದು ಕೆರ್ಪಾದೆರ್ಂದ್ ಗುತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಚ್‌ಡಿ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ದೃಶ್ಯಮಾಧ್ಯಮೊಳೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರ್ದ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಕೈ ಉಂಡುಂದು ಪಂತೆರ್: ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್

Scroll To Top