Latest News

ಶಾಸಕೆರ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೋ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಜಪ್ಪು ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಡ್ಪುದ ಸಂಕಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿ ಯಲ್ ಹಾಲ್‌ಡ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಡ್ಡ್ ಸರಕಾರದ ಬೇತೆ ಸವಲತ್ತ್‌ಲೆನ್ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Scroll To Top