Latest News

ಕಟೀಲ್ ಶ್ರ್‍ಈ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ವರ್ಷಾಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಲ ದೇವೆರ್ನ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸವಾರಿ , ಆರಾಟ, ತೂಟೆದಾರ ಪೊರ್ಲು.

Scroll To Top