Latest News

ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೨/೨೩ಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮೂಡ ನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮೊದ ದಡ್ಡಲ್‌ಕಾಡ್‍ಡ್ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಲೋಕರ್ಪಣೆ, ಆಪುನ ಬಗೆಟ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕರೆಂಕಿದ ಸುದ್ದಿಕೂಟ.

Scroll To Top